You are currently viewing Накъде да се отваря входната врата?

Накъде да се отваря входната врата?

Въпросът, накъде точно е правилно да се отворят вратите разположени на входа, възниква за всеки собственик на жилище или офисна сграда. Какви съображения трябва да се спазват по време на инсталацията – строителни норми, лекота на използване или разумен избор? По-долу тук, ще намерите всички норми за монтаж на входни врати, както и практически препоръки за избор на ориентация на отворяне на крилата им.

​Как е било в миналото?

Далеч в миналото, хората наистина са били притеснени, как да се отваря вратата на къщата им, защото се сблъсквали с трудни природни условия. Живеейки в дървени колиби, при тежка снежна зима, е било необходимо да се вземат предвид големите преспи. По време на виелица, снегът е покривал входа на къщата, затова е било жизнено необходимо, вратата на входа да се отваря навътре. Така, безпрепятствено, обитателите напускали дома си.

С появата на верандата, въпросът за снежните преспи вече не е толкова значим. Собственикът на сградата вече сам решавал, как да инсталира крилото, като се е ръководил от принципа на практичност и удобство.

Що се отнася до по-топлите южните райони, където вероятността за обилен сняг е била малка, традиционно вратите също са слагани, така че да се отварят навътре. Това е било символ на гостоприемство и на добро отношение към госта.

На изток, където строителството на жилищата се извършва и до днес според правилата на Фън Шуй, вратата е не само физически вход, но и се приема за портал, който действа на енергийно ново. Чрез него, домът има връзка с външния свят, а енергийните потоци проникват, носейки късмет. Съответно, според законите на Фън Шуй, крилото задължително се отваря към дома, за да не блокира потока на творческата енергия.

Какви са нормите за пожарна безопасност?

Според наредбата за пожарната безопасност, от съображение за сигурност, входните врати задължително се отварят, спазвайки посоката на излизане. Логиката на това правило гарантира, че при възникване на опасност, евакуацията на обитателите ще бъде по-бърза и по-лесна. Отварящите се навън крила са по-удобни за използване.

Ако подреждането на частен дом е желание и отговорност на неговия собственик, тогава обществените сгради трябва да бъдат построени, като предвидят изискванията на стандартите, които се проверяват от съответните органи. Според нормите, в помещение, където работят едновременно или пребивават дълго време, повече от 15 броя души, вътрешното крило трябва да се отваря в посока на напускане на сградата – навън.

Повечето от нас обаче живеят в стандартни жилищни сгради, където четири или три входни врати са позиционирани на тясно стълбище, в непосредствена близост една до друга. Как правилно да организирате отварянето им, за да гарантирате лекота на използване и безопасност? В тясна междуетажна площадка, е удобно и логично, всички входни врати да се отварят по посока на влизане в апартаментите. Когато е необходимо да се евакуира или премести пострадал човек на носилка, при такова монтиране на вратите, най-малко би се възпрепятствал този процес.

Важен аргумент обаче, тази организация, касаеща посоката на отваряне на крилата на вратите, да бъде предварително договорена със съседите. Правилото е, че нищо не трябва да създава пречка за спешна евакуация на живущите.

От собствениците на къщи не се изисква стриктно да спазват строителните и противопожарните разпоредби при изграждането им. Отварящата се част на вратата е избрана според удобството на използване и желанието на собственика на жилището.

Вашият коментар