You are currently viewing Нюанси при избора на входна врата

Нюанси при избора на входна врата

По назначение:

Преди всичко си струва да можем да различаваме врати с кратък и по-дълъг живот. Ако сте в процес на строене или в ремонтните дейности са в сила има изгода да монтирате дървена или тънка врата от метал, докато не дойде време да обновим старата с постоянна врата. Вратата, която ще поставите последна трябва да издържа на климатични условия, трябва да бъде шумо и топлоизолирана. Според различни характеристики на сградата или помещението една от тези положителни черти винаги е с едно ниво нагоре по важност от останалите. Принципно се гледат различаващи елементи, които се свеждат до: противоударни, бронирани, звукоизолиращи, противопожарни входни врати. По използване и употреба входните врати могат да се сложат за жилища, търговски помещения или за бизнес сгради или вътрешни (на входовете на апартаменти, офиси, на етажи, в тавански помещения).

входна врата

По начина на отваряне

Обикновено на входа на бизнес-сграда, апартаменти или офиси се поставят люлеещи се врати. Въпреки това има моменти в които може да видите и плъзгащи – като правилото е да са врати със стъкло в офис сградите и търговските центрове. По разположението на пантите външно монтираните врати се делят на леви и десни, на отваряеми навътре или отваряеми навън.

По количеството крила

Най-разпространените врати са еднокрили, но понякога мястото позволява да се поставят двукрили или врати с пасивно крило. Двукрилите врати биват характеризирани с две подвижни крила или от едно движещо и едно пасивно крило, като има и вариант размерът на пасивното крило може да бъде малък и запълващ остатъка от светлият отвор.

бяла входна врата

По формата на светлият отвор

Обикновените и най-често монтирани врати имат форма наподобяваща правоъгълник. Имат и отвори във формата на арка – полукръгли разширяващи се във височина. Това е въпрос на естетически предпочитания и дизайн. Случва се и правоъгълният отвор да го коригират, за да стане арковиден. А арковидният го стесняват, за да стане правоъгълен.

По степен на устойчивост против взлом

За жилищни помещения функционират врати от 1-ви до 4-ти клас на устойчивост против взлом от общо 13 класа. Колкото по-висок клас е вратата, толкова по-скъпа е тя. Затова при избора на врата си струва да вземете мерки. Вратите, които започват от 5-ти клас устойчивост против взлом се поставят в специални помещения, например като банкови хранилища.

Вашият коментар